danh mục
Loading...
Loading...

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thuỷ sản ĐẠI THÀNH -  chúng tôi luôn tôn trọng sự riêng tư của khách hàng, và đó là lý do chúng tôi luôn cam kết bảo mật thông tin của khách hàng. Khi khách hàng truy cập và sử dụng trang web, chúng tôi hiểu rằng Quý khách hàng hoàn toàn đồng ý với những điều khoản này.

1.  Mục đích thu thập thông tin người dùng

Việc thu thập dữ liệu của khách hàng nhằm mục đích sau:

  • Tạo tài khoản quản lý.
  • Hỗ trợ: đặt đơn hàng, vận chuyển hàng hóa.
  • Hỗ trợ tư vấn thông tin về các sản phẩm của chúng tôi đang cung cấp đến khách hàng.
  • Giải quyết các phát sinh khi mua hàng/ sau khi mua hàng.

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về các thông tin cung cấp đến chúng tôi. Đồng thời, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho chúng tôi về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, lưu giữ thông tin của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2.  Phạm vi sử dụng thông tin

Khi Quý khách hàng cung cấp các thông tin cần thiết theo nội dung trên web (Tên, địa chỉ, điện thoại, email, ... hoặc thông tin khác) chúng tôi sẽ sử dụng với mục đích như ở muc 1. Các thông tin có thể được yêu cầu khách hàng cung cấp thêm khi cần thiết.

Khi cung cấp thông tin cho chúng tôi qua trang web này, Quý khách hàng hiểu rõ và chấp thuận việc thu thập, sử dụng những thông tin cá nhân nêu trên cho một số mục đích được quy định bởi chúng tôi, đồng thời theo quy định pháp luật hiện hành.

Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin này cho một bên thứ ba mà không được sự cho phép của khách hàng, Chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư của Quý khách hàng, không mua bán thông tin cá nhân của Khách hàng cho các công ty khác vì các mục đích khuyến mãi. Trừ trường hợp yêu cầu từ cơ quan chức năng hoặc trường hợp cần thiết để xử lý đơn đặt hàng. 

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc website ngưng hoạt động. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin  khách hàng sẽ được bảo mật trên hệ thống máy chủ chúng tôi.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thuỷ sản ĐẠI THÀNH có thể sử dụng thông tin của khách hàng nhằm mục đích đã nêu: xác nhận - giao hàng, tư vấn sản phẩm, chương trình khuyến mãi khác.

Bên giao hàng, vận chuyển: sử dụng thông tin để giao sản phẩm đến khách hàng.

Cơ quan chức năng: Chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin cá nhân nếu điều đó do cơ quan chức năng yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý.

Chuyển giao kinh doanh: trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất toàn bộ hoặc một phần với công ty khác, người mua sẽ có quyền truy cập thông tin được chúng tôi lưu trữ, duy trì trong đó bao gồm cả thông tin cá nhân.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thuỷ sản ĐẠI THÀNH

Mã số thuế: 1301024158, Cấp ngày 17/01/2017, Cấp bởi: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bến Tre - Phòng đăng ký kinh doanh.

Email: phuchaudt88@gmail.com

Địa chỉ: Số 309, ấp Bình Thuận, Thị Trấn Bình Đại, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam

Điện thoại: 0978691509

6. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu 

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thuỷ sản ĐẠI THÀNH sẽ chủ động cập nhật khi có yêu cầu từ khách hàng (qua email/ điện thoại/ trực tiếp, ...), hoặc chúng tôi chủ động chỉnh dữ liệu thông tin cá nhân không chính xác, không đầy đủ từ trang quản trị web.

Khách hàng chủ động cập nhật từ tài khoản khách hàng tại website https://thuysandaithanh.vn/

7. Việc thay đổi quy định

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thuỷ sản ĐẠI THÀNH có thể thay đổi quy định này một cách không thường xuyên, bao gồm việc bổ sung, loại bỏ một phần nội dung hoặc tạm ngưng trang web mà không cần báo trước. Tuy nhiên, nếu quy định này được thay đổi theo hướng có thể gây bất lợi cho khách hàng, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thuỷ sản ĐẠI THÀNH sẽ cố gắng thông báo về sự thay đổi qua e-mail khách hàng đã cung cấp hoặc ngay trên trang chủ.